CI Modulen

 

Med CI Modulen får du mulighet for å se måltall for avdeling og konsern, sorteringsmuligheter og veksling mellom visning av forskjellige KPI’er, innkomne forslag eller etablerte prosjekt.